Firmamızın ana hedefi; sektöründeki liderliğini sürdürmek, müşteri odaklı olarak kalite düzeyini Uluslararası pazarda kabul gören standartlara yükseltmek, markamızı dünya pazarına taşımak ve kabul ettirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Üst yönetimin sürekli katılımını ve desteğini almak
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve firmaya uygulanabilir hale getirmek
  • Firma kültürünü oluşturabilmek için çalışanları sürekli eğitmek, katılımını ve memnuniyetini sağlamak
  • Yan sanayii geliştirmek
  • Müşteri beklentilerine uygun politikalar üretmek
  • Hatalarımızın bir daha ortaya çıkmamasını sağlayacak düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirmek
  • Sektörel fuarları izleyerek, potansiyel müşteri sayımızı arttırmak

Filiz Çelik çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek ve şartlara uygunluğu sağlayarak, müşteri tatminini arttırmayı taahhüt ederiz.