KALİTE POLİTİKASI

Kuaför ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmamızın ana hedefi; sektöründeki liderliğini sürdürmek, müşteri odaklı olarak kalite düzeyini Uluslararası pazarda kabul gören standartlara yükseltmek, markamızı dünya pazarına taşımak ve kabul ettirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Üst yönetimin sürekli katılımını ve desteğini almak
  • Filiz Çelik'e ait özgün ürünler oluşturmak
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve firmaya uygulanabilir hale getirmek
  • Firma kültürünü oluşturabilmek için çalışanları sürekli eğitmek, katılımını ve memnuniyetini sağlamak
  • Yan sanayii geliştirmek
  • Müşteri beklentilerine uygun politikalar üretmek
  • Hatalarımızın bir daha ortaya çıkmamasını sağlayacak düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirmek
  • Sektörel fuarları izleyerek, potansiyel müşteri sayımızı arttırmak

Filiz Çelik çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek ve şartlara uygunluğu sağlayarak, müşteri tatminini arttırmayı taahhüt ederiz.

KALİTE BELGESİ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI